CALL FOR PROPOSALS:

Women and Young Women to Vienna and Beyond: A Women’s Networking Zone at AIDS2010.

Building on a decade of women’s organising at and around the International AIDS Conference, the Women’s Networking Zone (WNZ) AIDS2010 will take place in the Global Village of the International AIDS Conference in Vienna from the 18th to the 23rd of July 2010. The WNZAIDS2010 builds on a consultative process from 2008 to 2010 to identify key issues affecting women and young women in relation to HIV and AIDS in the Europe and Central Asia region, including stigma and discrimination, motherhood, sex and sexuality, harm reduction and sex workers’ rights. The process has been led by and inclusive of women and young women living with HIV, whose leadership the WNZ seeks to promote while encouraging linkages between positive, negative and untested women locally, regionally and globally. Our message for AIDS2010:

WOMEN’S RIGHTS HERE, RIGHT NOW!”

To find the call for proposals click here or email us at womentovienna@gmail.com. Deadline for submissions: 12th May 2010

The Women’s Networking Zone is coordinated by the ATHENA Network.
Celebrating 10 years of parallel women’s fora.

Informacje o Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS

Konferencja odbędzie się w lipcu 2010 roku w Wiedniu w Austrii. Szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na oficjalnej stronie: www.aids2010.org

Przypominamy, że zbliżają się ważne terminy. Prosimy o sprawdzenie dat; można je znaleźć na osobnej zakładce na tej stronie.


Grupy kobiet przygotowujące się do konferencji Wiedeń 2010

Pod patronatem organizacji ATHENA Network kilka grup kobiet połączyło siły aby zachęcić kobiety w Europie i Azji środkowej do zaangażowania się w Konferencję i przygotować postulaty.

Do tych grup należą: ATHENA NetworkGS-SGAIDSHilfe Wien, PulsHIV, ICW oraz Salamander Trust .

Osoby, które chciałyby sprawdzać jak postępują przygotowania do Konferencji w Wiedniu zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Przygotowanie streszczenia wystąpienia (abstraktu) na konferencję

Jeśli w pracy zajmujecie się tematem HIV i AIDS na terenie waszego kraju, zachęcamy aby przesłać streszczenie wystąpienia opisującego waszą pracę i podzielić się własnym doświadczeniem i wiedzą. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (YWCA) przygotowało krótki filmik który wyjaśnia jak przygotować takie streszczenie. Film dostępny jest tutaj.

Chcielibyśmy również przedstawić instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia jak napisać dobre streszczenie wystąpienia oraz jak przygotować przekonywującą prezentację na Konferencję. Instrukcja jest dostępna jest w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, portugalskim oraz hiszpańskim. Wszystkie wersje językowe są dostępne na stronie internetowej CCABA (organizacja działająca na rzecz dzieci dotkniętych AIDS). Zachęcamy do dzielenia się tymi materiałami z członkami waszych organizacji i współpracownikami.

Wskazówki dla wolontariuszy

Organizacja ICASO przygotowała wskazówki dla wolontariuszy w kilku językach (następne są w opracowaniu). Wskazówki są dostępne na www.aids2010community.org. W celu uzyskania informacji o państwa wersji językowej prosimy o kontakt z Callie Lang na adres CallieL@icaso.org.

Budżet i zbieranie funduszy na konferencję w Wiedniu

W czasie ostatniego spotkania w Wiedniu urządziliśmy burzę mózgów w celu określenia kluczowych kwestii, które trzeba brać pod uwagę przygotowując plan budżetu na udział osoby lub organizacji w Konferencji w Wiedniu, jeszcze w trakcie zbierania funduszy.

 Oto przygotowana lista. Prosimy pamiętać, że:

a)    Można starać się o przyznanie stypendium na udział w głównej części Konferencji – więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie Konferencji
b)    Można starać się o przyznanie częściowego stypendium, które pomoże pokryć wydatki
c)    Dziennikarze mają możliwość starania się o specjalne stypendium medialne
d)    Dla osób, którym nie przyznano stypendiów, i których nie stać na opłatę rejestracyjną na Konferencję istnieje możliwość wejścia na teren ‘Globalnej Wioski’, czyli tam gdzie mieści się Strefa Współpracy Kobiet (Women’s Networking Zone). Na jej terenie poza samą Konferencją odbywać się będą inne powiązane z nią wydarzenia np. marsze. Pozwoli to osobom nie biorącym udziału w Konferencji przyczynić się do rozwoju całej imprezy, a zarazem z niej skorzystać.

Planowanie budżetu: przewidywane wydatki

1.    Tłumaczenie – należy pamiętać, że oficjalnymi językami Konferencji są angielski i rosyjski. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia na inne języki.
2.    Przejazd
3.    Opłata rejestracyjna na Konferencję
4.    Wizy*
5.    Drukowanie dokumentów
6.    Wydatki codzienne
7.    Reklamy
8.    Upominki / gadżety
9.    Zakwaterowanie – tańsze oferty zakwaterowania można znaleźć na stronie http://www.vienna35.com
10.    Transport materiałów na konferencję do Wiednia
11.    Przygotowanie witryny internetowej
12.    Transport lokalny
13.    Wyżywienie
14.    Zaprojektowanie logo
15.    Warsztaty edukacyjne i szkolenia
16.    Koszty księgowania
17.    Opłaty bankowe i koszty wymiany waluty
18.    Koszty administracyjne
19.    Wypłaty dla konsultantów i stażystów
20.    Opłaty za rozmowy telefoniczne
21.    Spotkania brokerskie
22.    Ubezpieczenie
23.    Obserwacja i ocena
24.    Przygotowanie stoiska (meble, tłumaczenie symultaniczne)
25.    Koszulki
26.    Sprzęt audio-wizualny

*Niestety, żadna z wyżej wymienionych organizacji nie ma możliwości zorganizowania wiz, przejazdu, czy zakwaterowania. Uczestnicy muszą zadbać o nie we własnym zkaresie.

Inicjatywa grupy GS-SG

Harriet Langanke, prezes grupy GS-SG z siedzibą w Kolonii w Niemczech wyszła ze wspaniałą inicjatywą rozpoczęcia wspólnej kampanii mającej na celu zbiórkę pieniędzy na Konferencję w Wiedniu.  Inicjatywa GS-SG ma na celu umożliwienie wyjazdu do Wiednia kobietom zakażonym HIV z Europy Wschodniej i Azji Centralnej wraz z kobietami z Europy Zachodniej, co pozwoli im w parach przeżyć doświadczenie jakim jest ta Konferencja. Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o tej inicjatywie i wesprzeć ją zapraszamy na  http://www.stiftung-gssg.de/partner/international/athena.html. Informacje o inicjatywie na tej stronie są dostępne po niemiecku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku i rumuńsku.

 


Przygotowania do konferencji w  Wiedniu